پینگ پنگ

حذف ملی پوشان پینگ پنگ باز ایران از جدول دو نفره قهرمانی آسیا

پینگ پنگ بازان ملی پوش ایران با شکست برابر حریفان خود از جدول دو نفره مسابقات قهرمانی آسیا حذف شدند.

17 دی 1398

برگزاری جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در روز سه شنبه

جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک سه شنبه هفته جاری در محل کمیته برگزار می گردد.

12 آذر 1398