هندبال

ابلاغ اسامی نماینده ورزشکاران به فدراسیون هندبال در سکوت خبری، تعداد کاندیداها کاهش یافت؟

اسامی نهایی نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران و باشگاه ها برای حضور در انتخابات فدراسیون هندبال بدون اطلاع بعضی از کاندیداها به این فدراسیون اعلام شده است.

3 تیر 1398